• ۱۳۹۸ دوشنبه ۴ شهريور
  • اِلأِثنين ٢٤ ذو الحجه ١٤٤۰
  • Monday, August 26, 2019
کلیدواژه: 44018
تاریخ انتشار:۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۱ تير، ساعت 13:05
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۶/۴/۲۱
بخش اورژانس با داشتن پرسنل جوان (%100 نیروها زیر 40 سال ) تلاش می کند با تکریم ارباب رجوع رضایت مشتریان خود را افزایش دهد و در ارتقا سطح کیفیت زندگی و سلامت مردم موثر واقع شود

بخش اورژانس به مساحت تفریبی 750 متر مربع در ضلع شمال شرقی بیمارستان قرارداد که در 22 بهمن سال 1388 مورد افتتاح و بهره برداری گردید. این بخش شامل 13 تخت بستری و اتاق های تریاژ ، گچ گیری ، پانسمان ، تروما ، تزریقات ، پزشک شستشوی معده ، آبدارخانه ، استراحت پرسنل ، انبار ، سلوس ، سرویس های بهداشتی ، تی شوی خانه و رختکن ، CPR ، می باشد تخت های بستری و سرپایی با پرده از هم جدا می شوند و در هر قسمت یک ترایلی CPR مجهز طبق مصوبه دانشگاه شهید بهشتی قراردارد که در هر شیفت توسط پرسنل مشخص شد ه کنترل و در دفتر مربوطه ثبت می گردد.

ساختار پرسنلی

    مسئول اورژانس : آقای دکتر جمالی
    جانشین مسئول اورژانس : آقای دکتر فرهادی
    سرپرستار: خانم حسینی
    تعداد پزشکان عمومی اورژانس :
    تعداد پزشکان متخصص طب اورژانس : 2 نفر ( آقای دکتر جمالی – آقای دکتر رحمت زاده)
    تعداد پرسنل پرستاری : 34 نفر
    تعداد پرستار : 26 نفر
    تعداد بهیار : 8 نفر
    تعداد کاردان اتاق عمل : 1 نفر
    تعداد کمک بهیار : 1 نفر
    تعداد منشی : 1 نفر
    تعداد خدمات بخش : 3 نفر

ساختار فیزیکی

اورژانس شامل دو قسمت سرپایی و بستری می باشد

قسمت سرپایی شامل:

1-   اتاق CPR (یک تخت احیاء نوزاد – یک تخت احیاء بزرگسال)

2-   اتاق تروما (4 تخت بزرگسال)

3-   ایستگاه پرستاری

4-   اتاق پزشک ( سطح 2 و 1 – سطح 3)

5-   اتاق تزریقات ( آقایان ر- خانمها )

6-    تریاژ

7-   اتاق گچ گیری

8-   اتاق عمل سرپایی( اتاق پانسمان)

قسمت بستری شامل :

    اتاق 3 تخته
    اتاق بستری آقایان (4 تخته )
    اتاق بستری خانمها (4 تخته )
    اتاق ایزوله (2 تخته)

تعداد تخت فعال : 13 تخت بستری + 4 تخت سرپایی+ تخت CPR بزرگسال + 1 تخت احیاء نوزاد

قوانین بخش اورژانس:

پرسنل پرستاری در ابتدای شیفت پس از رویت دفتر تقسیم کار که توسط سرپرستار بخش تنظیم گردیده است پس از تحویل و تحول وسایل و تجهیزات اورژانس ، در جایگاه خویش مستقر شده و انجام وظیفه می نمایند.

روند ویزیت بیماران در اورژانس

تمامی بیماران به واحد تریاژ مراجعه نموده و توسط پرستار تریاز ارزیابی شده پس از تعیین سطح جهت ویزیت به اتاق پزشک راهنمایی می شوند .

سطح 1، 2، 3، در واحد اورژانس ویزیت خواهند شد سطح 4 ، 5 به درمانگاه اورژانس ارجاع داده می شوند اگر بیماری نیاز به بستری داشته باشد ، دستور بستری در اورژانس توسط پزشک اورژانس داده می شود سپس توسط پزشک طب اورژانس در شیفت صبح و عصر غیر تعطیل ویزیت خواهند شد .

همراه بیمار به پذیرش راهنمایی شده و پس از تکمیل پرونده به اورژانس مراجعه می نمایند .در صورت نیاز به اقدام درمانی – تشخیصی از طریق شماره پذیرش کامپیوتری در برگه های مخصوص اقدام میگردد.

در بیماران سرپایی درخواست دارو و آزمایش و ... توسط پزشک در دفترچه بیمار یا نسخه آزاد نوشته و توسط همراه بیمار ارسال میگردد جواب آزمایشات بیماران بستری از طریق چاپگر بخش و بیماران سرپایی توسط همراهان دریافت و توسط پزشک مربوطه رویت و ضمیمه پرنده می شود . تمامی اقدامات درمانی – تشخیصی در سیستم HIS ثبت و انجام می شود.

ترک بیمار با مسئولیت شخصی :

میزان ترک با مسئولیت شخصی از زمان برقراری تعرفه های جدید ، هزینه اقامت بیماران بستری و آزاد بودن بیماران حوادث ترافیکی ، افزایش زیادی یافته است و در زمان ترک با مسئولیت شخصی ، فرم مربوطه در 2 برگ نوشته و توسط بیمار و همراه بیمار پرشده ، توسط پرستار مسئول تکمیل و به امضاء سوپروایزر وقت می رسد نسخه اصلی در پرونده بیمار و نسخه کپی آن در پوشه مربوطه به برگه های ترک با مسئولیت شخصی نگهداری و ماهانه به واحد بهبود کیفیت ارسال می شود .

اقدامات روتین (روزانه )بخش اورژانس:

    تحویل بخش از پرستار شیفت قبل با پرونده کاردکس بر بالین بیمار
    کنترل V/S طبق روتین و یا بر اساس دستور پزشک و نیاز بیمار بر اساس دستور پزشک و نیاز بیمار به اساس تشخیص پرستار
    آماده بودن گروه کد
    تکمیل دفتر تفسیم کار توسط سرپرستار
    چک ترالی کد ، وسایل بخش ، استوک دارویی ، چک درجه یخچال دارو ها طبق دستورالعمل
    چک الکترو شوک ، دستگاه ECG ساکشن ها ، کپسول اکسیژن
    انجام ECG بیماران در ابتدای شیفت صبح و پیگیری جواب آزمایشات
    همراهی با پزشک جهت ویزیت بیماران و چک ORDER و انجام کارهای STAF
    چک، ست سرم، مکیرو ست ها بر اساس تاریخ نصب و یا خراب بودن و تعویض آنها
    دادن داروها طبق کاردکس
    نوشتن گزارش پرونده و دفتر گزارش
    تکمیل برگه تریاژ ملاحظات پرستاری و تلفیق دارویی ، آموزش به بیمار
    انجام اقدامات درمانی تا زمان حضور بیمار در اورژانس
    اعلام رژیم غذایی بیماران به واحد تغذیه به صورت تلفنی در هرشیفت و نظارت بر نحوه توزیع آن
    ادمیت بیماران و درخواست آزمایشات اورژانس و دارو

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha