زمان انتشار: ۱۳۹۸ شنبه ۱۴ ارديبهشت ساعت 08:52 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۲/۲۴ ساعت 08:26    تعداد بازدید: 2114    کد مطلب: 78986

خبر فوری؛
اعمال افزایش مستمری سال 98 بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی+مبالغ کمک های جانبی
افزایش مستمری سال 1398 در اجرای مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی اعمال شد


به گزارش تارنمای اداره کل تامین اجتماعی قم،در اجرای مواد 96 و 111 قانون تأمین اجتماعی و با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 27‏/12‏/1397 شورایعالی کار و تصویب نامه مورخ 11‏/2‏/1398 هیات محترم وزیران، میزان افزایش مستمری و کمک های جنبی قابل پرداخت از ابتدای سال 1398 به شرح ذیل تعیین گردیده است:

1- کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان( مجموع مستمری پرداختی به بازماندگان متوفی) که تا پایان سال 1397 برقرار شده اند، از ابتدای سال 1398 به میزان 13 % (سیزده درصد) مستمری قابل پرداخت در اسفندماه 1397 بعلاوه مبلغ ثابت 2,611,470 ریال افزایش مییابند.
2- در اجرای ماده 111 قانون تامین اجتماعی، میزان مستمری بازنشستگان، ازکارافتادگان کلی و مجموع مستمری بازماندگان که قبلاً برقرار شده و یا در طول سال 1398 برقرار می گردند، حسب مورد تا مبلغ 15,168,810  ریال افزایش می یابد.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha